№ 1(85) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Social Philosophy

Суспільство перехідного типу в умовах модернізаційних викликів четвертої індустріальної революції PDF (English)
N. M. Kovtun, N. V. Ventsel 5 - 16
Сприйняття багатства в доіндустріальну епоху: соціально-ціннісний аспект PDF (English)
I. G. Utiuzh, N. V. Pavlenkо 17 - 24
Інформаційне насилля у символічному обміні та сучасна медіа реальність: модусний вимір PDF (English)
V. M. Slyusar 25 - 35
Символічний обмін і реклама в інформаційному суспільстві PDF (English)
M. A Kozlovets, D. V. Bashmanivskyi 36 - 44

Philosophy of Culture

Естетичний досвід метамодерна: візуалізація світоглядної парадигми в архітектурі PDF
A. P. Artemenko 45 - 55
"Поетика" Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз PDF
S. V. Shevtsov 56 - 65
Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності PDF
V. A. Fed 66 - 75

Aesthetic

Симулякр, естетичний досвід і художні практики сучасності в контексті принципу "неповного осягнення об’єкта" PDF (English)
O. P. Polishchuk 76 - 84
Своєрідність естетичного у філософсько-антропологічних пошуках Дьйордя Лукача PDF (English)
D. M. Skalska 85 - 94
Поняття "сучасне мистецтво" та "естетична ситуація" у досвіді польської естетики PDF (English)
K. S. Shevchuk 95 - 102
Естетика українського авангарду: енерго-інформаційний вимір PDF (English)
V. A. Lychkovakh 103 - 110