Поняття "сучасне мистецтво" та "естетична ситуація" у досвіді польської естетики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.95-102

Ключові слова:

стетичний досвід, художні практики, символічне виробництво та обмін, поняття "новизна у мистецтві", поняття "оригінальна творчість", культурна спадщина, естетична антропологія

Анотація

Трактування поняття "сучасне мистецтво" викликає на сьогодні заклопотаність з боку теоретиків. Змістове окреслення багатозначних понять, до яких належить також й поняття "мистецтво", завжди було доволі складним, зараз існує понад декілька десятків варіантів його тлумачення. Об’єктом аналізу стали здобутки польської естетики про зміст поняття "сучасне мистецтво", історично нею напрацьовані. Методологічною основою дослідження виступили семіотичний метод при розгляді творів мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століть, герменевтичний метод та аналіз трансформації в сучасних умовах основних елементів концепту "естетичної ситуації", вказаної польським естетиком Р. Інґарденом. Припущено, як гіпотеза, що напрацьовані ним критерії, принципи аналізу новітніх художніх процесів дають змогу сучасній естетиці здійснювати адекватне оцінювання їх значення для позитивного розвитку сучасного суспільства, виявляючи вектори подальших змін. При цьому нами звертається увага на основні ознаки новітніх художніх практик, можливих спонук сучасної художньої творчості, зокрема новаторство. Зокрема, нами охарактеризовано зміст та специфіку поняття "новизна у мистецтві", "оригінальна творчість", які часто співвідносять з поняттям сучасного мистецтва. Розглянуто погляди про специфіку сучасного мистецтва загалом та критерії оцінки окремих теперішніх художніх інновацій як соціально-культурних чи естетичних явищ (M. Gołaszewska, A. Książek, J. Margolis, S. Morawski та ін.). Також осмислено відношення у сучасному мистецтві до традиції, наприклад до академізму тощо. Крім того, проаналізовано явище синтезу мистецтв як однієї з характерних рис сучасної практики символізації та створення художніх образів. Як висновок, встановлено зв’язок соціокультурних змін у способі повсякденного життя сучасної людини, символічному виробництві й обміні теперішнього суспільства та соціальної стимуляції митців до постійного новаторства у художньої творчості й практиці. Тобто, митець став прирівнюватися до інноватора.

Посилання

Białostocki, J. Kryzys w sztuce [Crisis in an Art]. Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lublin 1985. Warszawa, 1988, 179-197 (in Poland).

Gołaszewska, M. (2001). Estetyka współczesności [Aesthetics of society]. Kraków (in Poland).

Ingarden, R. O budowie obrazu [About the Construction of Picture]. Ingarden R. Studia z estetyki. Warszawa, 1958, Wyd. 2, T. II. (in Poland).

Ingarden, R. O sztuce filmowej [About a Cinematographic Art]. Ingarden R. Studia z estetyki. Warszawa, 1958, Wyd. 2, T. II. (in Poland).

Krakowski, P. (1984). O sztuce nowej i najnowszej [About a New and Newest Art]. Warszawa (in Poland).

Książek, A. (2000). Sztuka przeciw sztuce. Z teorii awangardy XX wieku Art against an Art. From the Theory of Advance-guard of XX of Age. Warszawa (in Poland).

Margolis, J. Historia sztuki po końcu historii sztuki [History of Art after an end History of Art]. J. Margolis Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki. Wykłady z filozofii sztuki. Kraków, 2004 (in Poland).

Morawski, S. (1985). Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki [On a Turn: from Art to Art]. Kraków (in Poland).

Morawski, S. (1999). Niewdzięczne rysowanie mapy... O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury [Ungrateful Drawing of Map... About Postmodernie (izmie) and Crisis of Culture]. Toruń (in Poland).

Morawski, S. Sztuka jako forma samoświadomości [Art as a Form of Consciousness]. Sztuka i myśl. II Międzynarodowe Triennale Rysunku. Wrocław, 1981, 89-109 (in Poland).

Read, H. (1994). Sens sztuki [Sense of Art] przeł. K. Tarnowska. Warszawa (in Poland).

Wallis, M. Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce [Changes in Gaiters and Changes in Aesthetics]. Studia filozoficzne, 1972, nr 10 (83), 3-18 (in Poland).

Weitz, M. Rola teorii w estetyce [Role of Theory in Aesthetics]. Estetyka w świecie. Kraków, 1985, T. 1, 348-350 (in Poland).

Wirth, A. Definicja sztuki. Próba określenia formalnych warunków poprawności [Determination of Art. Attempt of Determination of Formal Terms of Correctness]. Meander, 1960, nr 2, 123-127 (in Poland).

Szkołut, T. Nowość jako wartość artystyczna [News as an Artistic Value]. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej. Lublin, 1999, 169-192 (in Poland).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕСТЕТИКА