DOI: https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.36-44

Символічний обмін і реклама в інформаційному суспільстві

M. A Kozlovets, D. V. Bashmanivskyi

Анотація


Розглянуто основні теоретичні підходи до аналізу сучасної реклами в умовах інформаційного суспільства у якості об’єкта дослідження. Ми визначили їх основні відмінності з урахуванням можливостей впливу на розвиток та формування свідомості людини. Як гіпотеза нами припущено, що реклама як різновид соціальної активності людини потребує поглибленого і комплексного вивчення в світоглядно-ціннісному, морально-етичному й прагматичному аспектах. Також нами зазначено актуальність вивчення реклами як одного з найбільш дієвих засобів виникнення та закріплення соціальних змін у нинішньому інформаційному суспільстві та обґрунтовано важливість соціально-філософського дослідження реклами з погляду форми символічного освоєння світу сучасним суспільством та одного із способів формування світосприйняття і світорозуміння у сучасників. Крім того, доведено, що на рекламу як один із основних способів впливу на громадську думку покладається важливе завдання формувати національну ідентичність, свідомість молодого покоління. На наш погляд, це не можливо здійснити без дослідження теоретичних підходів до реклами в сучасному інформаційному просторі, відтак нами виокремлено такі: прагматичний, аксіологічний, системний, морально-етичний та ін. Наголошено, що реклама включає в себе інтегруючу функцію, оскільки має змогу доносити інформацію до свідомості людини, незалежно від її національної та культурної приналежності, і є сутнісною характеристикою сучасної глобалізації суспільства. Зроблено висновок, що реклама є багатогранним процесом, який перебуває в постійному русі, вона є  ефективним механізмом впливу на самовизначення людини на нинішньому етапі розвитку суспільства, що під дією сучасних соціокультурних та інших умов пропонує різні моделі й стилі життя, передає ціннісні орієнтації, формує стандарти поведінки в повсякденному житті. Реклама може безпосередньо впливати на формування особистості, а тому є надзвичайно важливим чинником у формуванні національної свідомості особистості й у створенні громадської думки.


Ключові слова


символічне виробництво та обмін; рекламне звернення; соціальна активність; комунікація; інформаційне суспільство; інформаційний простір; повсякденність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dzho Vitale. Hipnotychni reklamni teksty: Yak spokushaty i perekonaty kliientiv odnymy slovamy [Hypnotic advertising texts: How to seduce and persuade customers in one word]. E-resource. Access mode: www.ec-study.com › view › b201346-dzho-gipnotichni-reklamni-teksti-ya (Last accessed: 2.02.2019) (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy "Pro reklamu" [Law of Ukraine "On Advertising"]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996, № 39, 181 (in Ukrainian).

Zapesotskiy, Yu. A. Sovremennaya reklama kak institut sotsialno-kulturnoy dinamiki [Modern advertising as an institute of social and cultural dynamics]. Voprosyi filosofii, 2013, № 3, 33-38 (in Russian).

Zvyagintseva, T. Е. Reklama v sisteme integrirovannyih marketingovyih kommunikatsiy [Advertising in the system of integrated marketing communications]. Kant: Ekonomika i upravlenie, 2013, № 2, 56-59 (in Russian).

Lapina, V. V. Sotsiolohiia reklamy yak naukova ta navchalna dystsyplina: problema kontseptualnoho rozvytku [Sociology of Advertising as a Scientific and Educational Discipline: the problem of conceptual development]. E-resource. Access mode: http:///www.soc.univ.kiev.ua › sites › files › library › elopen › actprob16_92-101 (Last accessed: 2.02.2019) (in Russian).

Lapina, V. V. Problema vzaiemo-dopovnennia sotsiolohichnoho ta sotsialno-psykholohichnoho pidkhodiv do vyvchennia vplyvu reklamy na sotsialni tsinnosti ta styli zhyttia [The problem of the complementarity of sociological and socio-psychological approaches to the study of the impact of advertising on social values and lifestyles]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: zb. nauk. prats. Kyiv: Lohos, 2012, Vyp. 16, 92-101 (in Ukrainian).

Lebedev-Liubymov, A. N. Psihologiya reklamyi [Psychology of advertising]. SPb: Piter, 2003 (in Russian).

Romat, E. & Senderov, D. (2013). Reklama: Uchebnik dlya vuzov [Advertising: Textbook for high schools]. 8-e idz. Standart tretego pokoleniya, SPb: Piter (in Russian).

Sydorenko, I. Chomu sotsialna reklama za kordonom diievisha, nizh v Ukraini [Why social advertising abroad is more effective than in Ukraine]. E-resource. Access mode: https://life.pravda.com.ua/health/2017/09/5/226249/ (Last accessed: 2.02.2019) (in Ukrainian).

Sohorin, A. Kliuchovi polozhennia sotsiohumanitarnykh doslidzhen reklamy i reklamnoho vplyvu [Key provisions of socio-humanitarian studies of advertising and advertising influence]. Hrani, 2015, № 7, 27-33. E-resource. Access mode: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_7_7) (Last accessed: 2.02.2019) (in Ukrainian).

Sotsiologiya: Entsiklopediya (2003). [Sociology: Encyclopedia] / Sost.: A. A. Gritsanov i dr. Minsk: Knizhnyiy dom (in Russian).

Shymko, A. V. Orhanizatsiine za-bezpechennia zastosuvannia marke-tynhovykh tekhnolohii na torhovelnykh pidpryiemstvakh [Organizational support for the application of marketing technologies in trade enterprises]. Ekonomika rozvytku. Kharki


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-7650 (Print)