Редакційний штат

Редактори

Нalyna Kyrychuk, Zhytomуr Ivan Franko State University, Ukraine

Михайло Якубович(Mykhaylo Yakubovych), Національний університет "Острозька академія", м. Острог, Україна

Редактори розділів

Микола Козловець (Mykola Kоzlovets), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Андрій Артеменко (Andrii Artemenko), Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна

Катерина Шевчук (Kateryna Shevchuk), Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна

Еда Юнлю Юджесой (Eda Ünlü Yücesoy), Міський університет Стамбула, м. Стамбул, Туреччина

Володимир Мандрагеля (Volodymyr Mandragelia), Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна

Олена Поліщук (Olena Polishchuk), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Віктор Старостенко (Viktor Starostenko), Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова, м. Могильов, Білорусь

Богдан Троха (Bogdan Trocha), Зеленогурський університет, м. Зелена Гура, Польща

Андреас Умланд (Andreas Umland), Інститут євроатлантичного співробітництва, м. Київ, Україна

Майкл Манн (Michael Mann), Каліфорнійський університет, м. Лос-Анджелес, США

Ірина Богачевська (Iryna Bogachevska), Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Петро Саух (Saukh Petro), Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Наталія Ковтун (Nataliia Kovtun), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Вадим Слюсар (Vadym Slyusar), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Анатолій Легчилін (Anatoliy Liahchylin), Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь

Олег Соколовський (Oleg Sokolovsky), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Микола Журба (Mykola Zhurba), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Сєверодонецьк, Україна

Пьотр Кондерак (Piotr Konderak), Люблінський університет імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща

Дмитро Сепетий (Dmytro Sepetyi), Запорізький медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Володимир Личковах (Volodymyr Lychkovakh), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Юстина Стецко(Justyna Stecko), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща

Гжегож Осташ (Grzegorz Ostasz), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща

Анджей Новак (Andrzej Nowak), Познанський університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща

Павло Осинський (Pavel Osinsky), Апалацький державний університет, м. Бун, США