Редакційний штат

Головний редактор

кандидат історичних наук (релігієзнавство), доцент Михайло Якубович

Відповідальний редактор

доктор філософських наук, професор Микола Козловець

Відповідальний секретар

доктор філософських наук, доцент Олег Соколовський

Члени редакційної колегії

Артеменко Андрій – доктор філософських наук, професор;

Богачевська Ірина – доктор філософських наук, професор;

Вітюк Ірина – кандидат філософських наук, доцент;

Еда Юнлю Юджесой – PhD, асоційований професор (Туреччина);

Журба Микола – доктор філософських наук, доцент;

Ковтун Наталія – доктор філософських наук, професор;

Кондерак Пьотр – доктор габілітований, доцент (Польща);

Личковах Володимир – доктор філософських наук, професор; 

Манн Майкл –PhD, професор (США);

Мандрагеля Володимир – доктор філософських наук, професор;

Новак Анджей Войцех – доктор габілітований, професор (Польща);

Осинський Павло – PhD, професор (США);

ОсташГжегож – доктор габілітований, професор (Польща);

Поліщук Олена – доктор філософських наук, професор;

Саух Петро – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України;

Сепетий Дмитро –доктор філософських наук, доцент;

Слюсар Вадим – доктор філософських наук, доцент;

СтецкоЮстина – PhD, доцент (Польща);

Троха Богдан – доктор габілітований, професор (Польща);

Умланд Андреас – кандидат політичних наук, доцент;

Шевчук Катерина – доктор філософських наук, професор