Редакційний штат

Головний редактор

Якубович Михайло – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Національного університету "Острозька академія", головний редактор; м. Острог, (Україна).

Відповідальні редактори

Козловець Микола – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, відповідальний редактор; м. Житомир, (Україна).

Відповідальні секретарі

Соколовський Олег – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, відповідальний секретар; м. Житомир (Україна).

Ковтун Наталія – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, відповідальний секретар, м. Житомир (Україна).

Члени редакційної колегії

Вітюк Ірина – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Державного університету "Житомирська політехніка", м. Житомир (Україна).

Журба Микола – доктор філософських наук, доцент, професор, м. Северодонецьк (Україна).

Іщук Наталія – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, м. Київ (Україна).

Кондерак Пьотр – доктор габілітований, доцент, директор факультету філософії Люблінського університету імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін (Польща).

Манн Майкл – професор кафедри соціології Каліфорнійського університету, м. Лос-Анджелес (США).

Осинський Павло – PhD, професор кафедри соціології Апалацького державного університету, м. Бун (США).

Осташ Гжегож – доктор габілітований, професор, завідуючий кафедрою гуманітарних та суспільних наук, проректор з міжнародної діяльності Жешувської Політехніки, м. Жешув (Польща).

Поліщук Олена – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, відповідальний редактор; м.Житомир (Україна).

Саух Петро – доктор філософських наук, професор, академік-секретар відділення вищої освіти, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; м. Київ (Україна).

Сепетий Дмитро – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри суспільних наук Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя (Україна).

Слюсар Вадим – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир (Україна).

Стецко Юстина – PhD, доцент кафедри гуманітарних та суспільних наук Жешувської Політехніки, м. Жешув (Польща).

Умланд Андреас – кандидат історичних наук, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Києво-Могилянської академії, м. Київ (Україна-Німеччина).

Христокін Геннадій – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології, Університет державної Фіскальної служби України, м. Ірпінь (Україна).