Поточний номер

№ 2(94) (2023)
Опубліковано: 2023-12-05

Весь випуск

Переглянути всі випуски


Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філософських наук (наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.).
Журнал індексується в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Scilit, WordCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, в Google Академія та Українському реферативному журналі «Джерело».
Журнал зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 23684-13526Р (Філософські науки) від 27.12.2018 р.
«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» має повнотекстову версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та сайті електронної бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Кожний випуск журналу обов’язково розсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України, інших провідних наукових бібліотек.
Архів журналу розміщено за адресою: https://visnyk.zu.edu.ua/index.php