DOI: https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(86).2019.83-91

Академічність і публічність як модуси поширення філософського знання в умовах сучасності

S. G. Pylypenko

Анотація


У статті здійснено аналіз сучасного стану філософії у контексті співвідношення ʺакадемічність – публічністьʺ при поширенні знання в умовах глобалізації та становлення медійної реальності. Зазначено доцільність використання таких понять як маркерів сучасності: ʺглобалізаціяʺ, ʺєдиний товарний світʺ, ʺмас-медіаʺ, ʺмедіареальністьʺ та ін. Звернення до напрацювань Л. Пенто й Р. Рорті дозволило окреслити нові прояви презентації в суспільстві філософії, філософського знання у зрізі ʺакадемічність – публічністьʺ з урахуванням змін сучасного соціокультурного простору. Підкреслено, що на межі двадцятого та двадцять першого століть відбувся медіаповорот, який постав викликом для звичних форм презентації філософії. Виникає медіареальність, що змінює звичну конфігурацію взаємодії філософської спільноти і суспільства. Відбувається трансформація наукових та філософських повідомлень, у результаті чого вони починають існувати згідно вимог журналістики і ринку, шоу і театральної вистави. У сучасному гуманітарному дискурсі все частіше використовуються поняття ʺпоп-культураʺ, ʺпоп-філософіяʺ, ʺбелетристикаʺ, здійснено їх дослідження для окреслення особливостей взаємодії ʺакадемічність – публічністьʺ при поширенні філософських напрацювань в теперішньому суспільстві. Указано, що в західній культурі набуває поширення такий літературі жанр як Non-fiction (наукова література). З’ясовано, що сучасність демонструє нові публічні форми презентації філософії поза академічними інститутами: філософські кафе, бібліотеки, бізнес-школи, клуби, тренінги, телепрограми тощо. Останні втілюють нову конфігурацію діалогу суспільства і філософської спільноти у контексті публічного повороту, який віддзеркалюється сучасним філософським дискурсом й передбачає подолання шаблону, стандарту, конформізму. Указано, що співвідношення ʺакадемічність – публічністьʺ не лише фіксує зміну презентації в суспільстві філософського знання, але окреслює модуси розвитку філософії в умовах  глобалізації та зростаючої інформатизації суспільства.


Ключові слова


символічне виробництво та обмін; академічність/публічність; філософська публіцистика; медіареальність; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Дениско Л. Н., Фролова О. В. Кафедра философии Харьковского университета в период 1933–1941 годов / Л. Н. Дениско, О. В. Фролова // Філософія спілкування : Філософія. Психологія. Соціальна комунікація. – 2011. № 4. С. 199–207.

Квєк М. Місце філософії в університеті. Минуле, теперішнє, майбутнє [Електронний ресурс] / М. Квєк. Режим доступу: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12969/1/Kwiek_Ukrainian_ Рhilosophy_University.pdf.

Кляйн Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Наомі Кляйн ; пер. з англ. Дмитра Кожедуба. К. : Наш Формат, 2016. 480 с.

Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. А. Юдина. К. : Ника-центр, 2004. 432 с.

Марков Б. В. Философия. Стандарт третьего поколения / Б. В. Марков. СПб.: Питер, 2013. 432 с.

Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття / І. Л. Михайлін. К. : Центр навчальної літератури, 2003. 720 с.

Просвітництво: історія, культура, ідентичність. Круглий стіл ʺФілософської думкиʺ // Філософська думка. 2017. № 4. С. 6–46.

Публічна філософія: освітні та соціальні можливості. Круглий стіл ʺФілософської думкиʺ // Філософська думка. 2019. № 1. С. 3–39.

Пэнто Л. Философская журналистика [Электронный ресурс] / Л. Пэнто // Социо-Логос постмодернизма. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996. С. 30–56. Режим доступа: http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm

Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов / Ричард Рорти ; [пер. с англ. С. Д. Серебряный] // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 30–41.

Трансгуманітарність як чинник розвитку сучасної науки і освіти : ʺметодологічний семінарʺ // Філософія освіти. 2011. № 1–2. С. 97–141.

Уэльбек М. Мир как супермаркет [Электронный ресурс] / Мишель Уэльбек. Мир как супермаркет. Режим доступа:http://www2.e-reading.club/bookreader.php/59211/Uel’bek_-_Mir_kak_supermarket.html.

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир – конечность – одиночество / Мартин Хайдеггер; перевод: В. В. Бибихин, А. В. Ахутин, А. П. Шурбелев. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2013. 592 с.

Ясна І. Public turn: філософія в публічному просторі / Іламі Ясна // Філософська думка. 2017. № 1. С. 28–41.

Emeri M., Emeri E. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media / Michael C. Emeri, Edwin Emeri. New Jersey: Prentice Hall, 1992. 715 p.

Pavlik J. New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives / John Vernon Pavlik. Boston: Allyn and Bacon, 1996. 434 p.

Pinker S. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress / Stiven Pinker. – New York : Viking, 2018. – 576 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-7650 (Print)