"МЕДІАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ" В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • А. Ареф’єва Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна http://orcid.org/0000-0003-4619-9281

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(93).2023.100-108

Ключові слова:

соціальні виклики, символічне виробництво та обмін, рефлексія, синтез мистецтв, медіальність творчості митця, образ

Анотація

Наголошено на актуальності аналізу "медіальної хореографії", притаманній Сергію Лифарю як типу рефлексії та поведінки митця в умовах соціальних викликів ХХ століття. "Медіальна хореографія"  – це  робочий термін, запропонований для того, щоб показати особливий шлях творчості хореографа, який намагається зсередини творчого процесу дослідити в своїх нотатках синтез мистецтв у творі як образну цілісність. Мета статті – дослідити філософсько-антропологічний аспект рефлексії відомого митця-емігранта на соціальні негаразди і потрясіння у контексті української ментальності та національного характеру. Методологія дослідження презентується системним підходом і методом порівняльного аналізу, що допомагають дослідити світоглядні та соціальні спонуки творчості митця і витоки оригінальності мистецького твору, як полісистемний феномен. Мотив українських дум – уход без повернення – ніби архетипово накладається на долю митця-емігранта: він пішов і не повернувся на Батьківщину. Філософська основа його рефлексії є суто імпліцитною феноменологією синтезу мистецтв як розгляду практиком явища зсередини. Наукова новизна статті полягає у тому, що досліджено "медіальність" художньої творчості початку ХХ століття, як соціальний феномен "медіального повороту"  (Medial turn) в повсякденному житті людини не лише цього століття, але й наступного. У писемній спадщині відомого хореографа, теоретичних нотатках можна зафіксувати "стенограму" екстатичних станів і естетичних почуттів, які не притаманні найчастіше мемуарам митців або науковій рефлексії, на кшталт музичної поетики чи опусів-роздумів: він ніби шукає свій стиль і не находить, залишаючись на межі "сповідальної" есеїстики та філософських роздумів про мистецький синтез. Як висновок, розвиток танцюриста і хореографа був бурхливим, але надзвичайно специфічним, адже Лифар більше відомий як танцюрист, лише в Гранд-Опера він розгорнув свою хореографічну діяльність. До двохсот спектаклів, поставлених ним, – це величезний внесок у розвиток мистецтва ХХ століття і велика робота іміджевого плану по просуванню власних творчих ідей.

Посилання

Безгін І.Д., Семашко О.М., Ковтуненко В.І. Театр і глядач у сучасній соціокультурній реальності. Київ. держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого. Київ: Наука. Ч. 1: Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції, 2002. 336 с.

Брюхвецька О. Візуальний поворот у культурі і культурології: розділ монографії. Культурологія: могилянська школа: монографія. Київ: Київо-Могилянська академія. 2018. С. 130–165.

Легенький Ю. Театр без рампи. Український театр. № 2. 1990. С. 24–26.

Легенький Ю.Г. Сценічний простір як феномен культури. Культура в контексті практичних форм буття людини. Ніжин. Видавець М.М. Лисенко, 2022. С. 367–381.

Лифарь С. Страдные годы. Моя юность въ Россіи. Париж: Imp. "Coopérative Etolie", 1935. 328 c.

Лифар С. Спогади Ікара /пер. з франц. Г. Малець. Київ: Пульсари, 2007. 192 с.

Найден О. С. Ектропійні та ентропійні явища в українській культурі. Культурологічні проблеми української музики: (наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф.Ляшенка). Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2002. С. 10–107.

Петрицький А.Г. Оформлення сцени сучасного театру. Нова генерація. №1, 1930. С. 40–42.

Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідей комунікації /пер с. англ. А. Іщенка. Київ: Вид. дім "КМ Академія", 2004. 302 с.

Черкашин Р. Ми – березільці: Театральні спогади-роздуми. Київ: Акта, 2008. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ