ЧИ МОЖЛИВИЙ ДІАЛОГ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ? (МЕДІАФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ СТУДІЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(93).2023.29-40

Ключові слова:

діалог, постправда, правда, істина, інформаційне суспільство, символічний обмін, комунікації, мас-медіа, пропаганда, медіадискурс, теорії масової комунікації

Анотація

Предметом дослідження є постправда як явище сучасних медіа та можливість діалогу в умовах семантичного плюралізму. Методологія роботи ґрунтується на роботах представників комунікативної та наративної філософії з використанням методологічних принципів деконструкції та методології аналітичної філософії. Мета дослідження полягає в аналізі можливості діалогу учасників медіа в медіадискурсі епохи постправди. У статті встановлено, що неправда в епоху постправди імітує правду за рахунок формальної правильності висловлювань. За цих умов діалогічність комунікації має формалізований характер. Діалог в таких умовах є не тільки формою самовираження за рахунок Іншого, а й для проголошення і повторення наративів, які часто мають пропагандистський характер, та для імітації реальності.

В епоху постправди у медійному дискурсі альтернативи постають як складова інформаційного шуму, невпинний потік інформації на додаток до основного масиву інформації, що часто ускладнює доступ людини до інформації. Участь у комунікативних процесах за цих умов позначається зміною напрямку поведінки комуніканта, руху від констатації істини щодо певної сфери природної або соціальної реальності до пошуку інформації заради самої процесуальної дії. І навпаки, під впливом інформаційного шуму діалоги, які ведуться з метою вивчення різних точок зору, спрямовані не для взаємозбагачення учасників діалогу, а ґрунтуються на тому, що "у кожного своя думка", навіть якщо вона не відображає об’єктивної реальності. Такий діалог постає як симулякр, у якому відбивається велика кількість думок і позицій, без їх спрямованості на розуміння предмета і змісту комунікативного акту.

Діалогічна комунікація за цих умов передбачає маніпулятивний характер, перетворюючись із суб’єкт-суб’єктних відносин на суб’єкт-об’єктні, де об’єкт не володіє свободою, сприймаючи інформацію як "квазі-правду". Відповідь на будь-який запит формується на установці не пошуку істини, а задоволення "набутими" знаннями, визнання їх у якості "квазі-правди", отримання додаткових аргументів, які дозволять останній здобути статус бездоказової переконаності у правді.

Посилання

Bystrytskyi Ye. (2018). Ekzystentsiina istyna i postpravda [Existential truth and post-truth]. Filosofska dumka, 2018, 5, 54-71. (In Ukrainian).

Butyrina M. (2020). Mediafeiky: zamakh na diisnist v epokhu postpravdy. In Aktualni trendy suchasnoho komunikatyvnoho prostoru: kolektyvna monohrafiia [Media fakes: an attack on reality in the post-truth era]. Dnipro: Hrani, 13-25. (In Ukrainian).

Butyrina M. (2022). Postpravda: istynoiu volodiieiu toi, khto kontroliuie naratyvy. In Medianaratyvy: kolektyvna monohrafiia [Post-truth: The truth belongs to whoever controls the narratives]. Dnipro: Lira, 4-16. (In Ukrainian).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. (2005). V. T. Busel (Ed.). Kyiv; Irpin: VTF "Perun". (In Ukrainian).

Vysotskyi O. Yu. (2018). Postpravda: kontseptualni ta prakseolohichni vymiry [Post-truth: conceptual and praxeological dimensions]. Hrani, 21 (10), 127-132. URL: https://doi.org/10.15421/1718138 (last accessed: 21.02.2023). (In Ukrainian).

Habermas Yu. (2001). Filosofskyi dyskurs Modernu [Philosophical discourse of Modern]. Kyiv : Chetverta khvylia. (In Ukrainian).

Zlochevska M. V. (2009). Kontseptualnyi vymir filosofii dialohizmu [Conceptual dimension of dialogism philosophy]. Visnyk NTUU "KPI". Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 1 (25), 32-35. (In Ukrainian).

Kopets L. V., Hordiienko V. I. (2012). Dialohichni komunikatyvni praktyky ta yikhnii evrystychnyi potentsial: rezultaty doslidzhennia [Dialogic communicative practices and their heuristic potential: research results]. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, 136, 53-58. (In Ukrainian).

Krymskyi S. B. (2002). Pravda [Truth]. In Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk: entsyklopediia; V. I. Shynkaruk (Ed.). Kyiv : Abrys, 2002, 506-507. (In Ukrainian).

Kutsepal S. V. (2012). Komunikatsiia ta dialoh u konteksti osvitnikh vyklykiv suchasnosti [Communication and dialogue in the context of modern educational challenges]. Hileia, 66, 531-534.

Riker P. (2000). Sam yak inshyi [Self as Other]. Kyiv : Dukh i Litera. (In Ukrainian).

Sliusar V. M. Apel, Karl-Otto [Apel, Karl-Otto]. In Velyka ukrainska entsyklopediia. URL: https://vue.gov.ua/Apel, Karl-Otto (last accessed: 28.03.2023). (In Ukrainian).

Sternichuk V. B. (2012). Teoriia dialohizmu: filosofsko-empirychnyi vymir [Theory of dialogism: philosophical and empirical dimension]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo, 13 (238), 118-122. (In Ukrainian).

Trebin M. P., Chernyshova T. O. (2021). Borotba za svidomist liudei v epokhu postpravdy [The struggle for people's consciousness in the post-truth era]. Visnyk NIuU imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia, 3 (50), 153-171. URL: https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235224 last accessed:09.03.2023). (In Ukrainian).

Drotianko L. H., Abysova M. A., Poda T. A., Ordenov S. S. (2020). Filosofiia dialohu v komunikatyvnykh praktykakh informatsiinoho suspilstva [Philosophy of dialogue in communicative practices of the information society]. In Sotsialni komunikatsii informatsiinoho suspilstva: teoretychni ta prykladni aspekty; A. H. Hudmaniana, S. M. Yahodzinskoho. (Eds.). Kyiv: Talkom, 8-27. (In Ukrainian).

Shashkova L. O., Zlochevska M. V. (2011). Dialohichnyi vymir humanitarnoho znannia [Dialogic dimension of humanitarian knowledge]. Monohrafiia. Kyiv : Vydavnychyi dim "Profesional". (In Ukrainian).

Shoria T. H. (2020). Postpravda yak realnist devalvovanoi kultury v epokhu kryzy suchasnoi demokratii [Post-truth as a reality of devalued culture in the era of crisis of modern democracy.]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetutu. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia, 1, 114-121. (In Ukrainian).

Iauss H. R. (2002). Estetychnyi dosvid i literaturna hermenevtyka. [Aesthetic experience and literary hermeneutics]. In Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky ХХ st.; M. Zubrytskoi (Ed.). Lviv : Litopys. 368-401. (In Ukrainian).

Camacho J. M. M. (2017). La erade la posverdad, la posveracidady la charlatanería [The era of post-truth, post-truth and quackery]. Palabra. Febrero. 648. 56-59. (In Spanish).

Keyes R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York : St. Martin's Press.

Post-truth. (2023). Oxford Learner’s Dictionaries. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth?q=post-truth (last accessed: 12.02.2023).

Viner K. (2016). How technology disrupted the truth. The Guardian, 12 Jul, 2016. URL: https://www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth (last accessed: 28.03.2023).

Word of the Year 2016. URL: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ (дата звернення: 11.01.2023).

Yakovleva O., Slyusar V., Kushnir O., Sabovchyk A. (2021). New trends in scientific and technological revolution (STR) and transformation of science and education systems in the paradigm of sustainable development. E3S Web of Conferences. 2021. № 277 URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127706006 (last accessed: 17.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ