Міжхристиянський діалог та формування ціннісних основ соціального ідеалу в ситуації невизначеності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(87).2020.38-51

Ключові слова:

міжхристиянський діалог, соціальний ідеал, ситуація невизначеності, християнські цінності, екуменізм, повсякденність.

Анотація

Стаття присвячена релігієзнавчому аналізу сучасного стану та тенденцій реалізації міжристиянського діалогу. Його розгляд крізь призму умов ситуації невизначеності зумовлений не лише світоглядною кризою й пошуками соціального ідеалу для інтеграції теперішнього суспільства, а й неоднозначними оцінками способів його досягнення при дискурсі як у світській, так і в релігійній сферах. Встановлено, що складність цього питання полягає у конфесійних особливостях позиціонування Церкви в глобалізованому світі. Першочергово це стосується суперечок про догматичну істинність як підставу збереження канонічної ідентичності.

Здійснено аналіз різновидів міжрелігійного діалогу в сучасному суспільстві (дискурсивний, гуманітарний, секулярний, внутрішній). На основі цього стверджуємо, що як релігійний плюралізм, так і конфесійна ідейна конкуренція передбачає розбіжність позицій учасників діалогу. Тому реальний міжхристиянський діалог, щоб бути ефективним у сучасних умовах, повинен уникати полеміки про доктринальні питання. Нами з’ясовано, що в умовах динамічності та суперечливості сучасних суспільних процесів міжхристиянський діалог варто розглядати як чинник суспільної стабільності. Проте розуміння екуменічного діалогу, як процесу об’єднання всіх конфесій з метою вирішення наявних соціальних і духовних проблем, виявляється передчасним. Доведено, що наявні умови стрімких змін соціального буття вимагають від християн переосмислення відношення до нинішніх пріоритетів існування з метою формування стійких ціннісних координат духовного життя. Для сучасних церков набуває значення концепт багатогранної конвергенції як важливої для сталого розвитку суспільства. Наголошено на значущості християнських цінностей: любов, милосердя, справедливість, людяність, свобода, мир, засудження пороків і гріхів, як конструктивних для розвитку теперішнього суспільства в ситуації невизначеності і цивілізаційних викликів.

Біографія автора

А. О. Кислий, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
докторант кафедри богослов’я та релігієзнавства

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО