КОМУНІКАЦІЙНІ ОСНОВИ КОНЦЕПТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СОЦІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(94).2023.100-108

Ключові слова:

інформаційна культура, міжкультурна комунікація, соціальний менеджмент, інформаційний менеджмент, менеджмент інформаційної культури, соціокультурна сфера

Анотація

Стаття присвячена науковому дослідженню інформаційної культури в комунікативному аспекті соціально-інформаційного менеджменту. В контексті вивчення особливостей управління інформаційною культурою сучасності акцент робиться на міжкультурній комунікації як інтеракції між спільнотами на особистісному та особистісно-груповому рівні. Вихідним положенням є той факт, що міжкультурний аспект комунікації є складовою сучасної інформаційної культури. Міжкультурна комунікація ґрунтується на обміні інформацією як передачі культурних і соціальних цінностей. Встановлено, що ефективність комунікації вимірюється досягненням практичних цілей, таких як впровадження стратегій комунікації інформаційної культури, включаючи соціальні взаємодії між поколіннями, формування мультикультурного соціального середовища на засадах толерантності і взаємної поваги та набуття навичок міжкультурної комунікації.

У статті представлено огляд джерел, пов’язаних з концепцією інформаційної культури для визначення різних поглядів, їх історичного походження та зв’язку з практикою інформаційної науки, цінностями, поведінкою та культурою окремих осіб. Три концептуалізації, які ми визначаємо в літературі, полягають у наступному: 1) інформаційна культура як засвоєння навичок комунікації, 2) інформаційна культура як багаторівнева конструкція і 3) інформаційна культура як участь у інформаційно насичених соціокультурних практиках. Метою цього синтезу є створення сильнішого, об’єднаного поля вивчення, а також візуалізація чіткішої взаємодії між інформаційною культурою та міжкультурною комунікацією, формальними і неформальними контекстами, де люди використовують і розвивають інформаційні та комунікативні навички. Концепція інформаційної культури в аспекті комунікації визначається методами, засобами та стратегіями взаємодії з інформацією, з одного боку, і культурними особливостями комунікації, з іншого боку, з метою ефективного управління соціальними процесами та взаємодією зі спільнотами. Для доповнення теоретичної основи дослідження концепція інформаційної культури застосовується як аналітичний підхід для полегшення розуміння складних соціокультурних та когнітивних проблем комунікації.

Виділяється низка позицій, через які управління інформаційною культурою розглядається в аспекті комунікації: інформаційна обізнаність керівників, дотримання норм інформаційної етики, вибір засобів комунікації, взаємодія зі спільнотами, забезпечення зворотного зв’язку та відкритості комунікації. Ці основи комунікації допомагають ефективно впроваджувати концепцію інформаційної культури в соціальному управлінні, забезпечуючи покращення взаємодії зі спільнотами та досягнення позитивних соціальних результатів.

Посилання

Searle, John R. (2010). The Construction of Social Reality. Free Press. (in English).

Grewendorf, G., Meggle, G. (2012). Speech Acts, Mind, and Social Reality. Discussions with John R. Searle. Springer Netherlands. (in English).

Shcherbyna, V. M. (2013). Mizhkulturna komunikatsiya u suchasnomu sotsiokulʹturnomu prostori [Intercultural Communication in the Contemporary Sociocultural Context]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny ‘Kyivsʹkyy politekhnichnyy instytut’. Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo. № 2. S. 70–75. (in Ukrainian).

Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990). Interkulturelle Kommunikation. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung. 1990. № 1. S. 83. (in English).

Kostenko, D. V. (2018). Mizhkulturna komunikatsiya u suchasnomu sviti [Іntercultural Communication in the Contemporary World]. Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka. Psykholohiya. Pedahohika: zbirnyk naukovykh prats. № 30. S. 80–85. (in Ukrainian).

Oliver, G. (2017). Understanding Information Culture: Conceptual and Implementation Issues. Journal of Information Science. Theory and Practice. № 5(1). Р. 6–

(in English).

Floridi, L. (2011). The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press. (in English).

Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press. (in English).

Ginman, M. (1987). Information culture and business performance. Proceedings of the IATUL Conferences. Vol. 2 № 2. Р. 93–106. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ