ОНТОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВІЙНИ РОСІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(94).2023.86-99

Ключові слова:

європейська цивілізація, азійська цивілізація, українська ментальність, російська ментальність, демократичні цінності, авторитаризм, тоталітаризм

Анотація

Однією з головних причин війни Росії в Україні є історично сформована кардинальна ментальна відмінність між росіянами та українцями, що відображається у аксіологічних парадигмах народів, соціокультурному укладі, політичному режимі тощо і, відповідно, – у світогляді, традиціях, нормах та правилах поведінки, особливостях життєдіяльності. Ці народи реалізують різні цивілізаційні проєкти: українці – європейський, росіяни – азійський.

Основними екзистенційними цінностями українців є свобода, індивідуалізм, миролюбність, толерантність, емоційність, ліризм, працелюбність, здатність облаштовувати оточуючий світ естетично привабливо та ін. Українці історично є частиною європейської цивілізації, визнають та підтримують демократичні цінності та свободи.

Натомість для російського суспільства, ментальність якого формувалася в умовах тоталітарних та авторитарних режимів, знищення прошарків, що тяжіли до демократичних цінностей та ліберальних ідей, характерні антизахідні світоглядні орієнтири та антиамериканізм, не переосмислена попередня радянська конфронтаційна психологія. Існування РФ у сучасному вигляді можливе через панування сильної державної влади у поєднанні зі служінням великій ідеї, що надихає росіян терпіти складні матеріальні умови, відсутність належних прав і свобод. Суттєвий вплив здійснює релігія.

Концептуальне осмислення фундаментальних ментальних відмінностей розширює контекст причинно-наслідкових зв’язків, допомагає глибше розуміти ситуацію, обирати оптимальні дієві механізми поступового успішного вирішення складної геополітичної ситуації, що загрожує усьому світу, зупинити тиранію та фашизм російського зразка.

Посилання

Snyder T. The War in Ukraine Is a Colonial War. The New Yorker. 2022. URL: https://www.newyorker.com/news/essay/the-war-in-ukraine-is-a-colonial-war (дата звернення: 14.08.2023).

International Criminal Court issues arrest warrant for Russian president Vladimir Putin Euronews, 17/03/2023. URL: https://www.euronews.com/2023/03/17/international- criminal-court-issues-arrest-warrant-for-russian-president-vladimir-putin (дата звернення: 14.08.2023).

Мележик Т. Війни Росії за останні десятиліття та наслідки "руського міра" для країн, куди приходили росіяни, 18.03.2022. URL: https://tsn.ua/exclusive/viyni- rosiyi-za-ostanni-desyatilittya-ta-naslidki-ruskiy-mir-dlya-cih-krayin-2012068.html (дата звернення: 14.08.2023).

Промова Олександри Матвійчук на врученні Нобелівської премії миру (2022). Історична правда. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2022/12/12/162157/ (дата звернення: 14.08.2023).

Hordiichuk O. The Ideological and Ontological Causes of Russia’s War on Ukraine. West versus East, Tyranny versus Democracy. Ethnic in progress. 2023. Vol. 14, 1, Р. 4–23. URL: https://doi.org/10.14746/eip.2023.1.1 (дата звернення: 14.08.2023).

Шульга М. Російський дискурс геополітики: Монографія. Київ, ПАРАПАН. 524 с.

Dudek A. Reakcje społeczeństwa rosyjskiego na inwazję Rosji na Ukrainę (24.02- 24.04.2022). URL: https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/reakcje-spoleczenstwa-rosyjskiego- na-inwazje-rosji-na-ukraine (дата звернення: 14.08.2023).

Гудименко Ю. Ніщо так не характеризує українця будь-якого часу, як це слово – свобода. 2021. URL: https://uainfo.org/blognews/1611331072-nishcho-tak-ne- harakterizue-ukrayintsya-bud-yakogo-chasu-yak-tse.html (дата звернення: 14.08.2023).

Гордійчук О. Архетипи української ментальності: соціально-філософський аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. Випуск 1 (84). С. 15–19. URL: http://eprints.zu.edu.ua/27850/ (дата звернення: 14.08.2023).

Романенко В. "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові. Українська правда, лютий 24, 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/25/7325592/ (дата звернення: 14.08.2023).

Гордійчук О. Ментальність у добу глобалізації: монографія. Житомир, Вид-во "НОВОград", 2021. 372 с.

Гордійчук О. Етногенез та основні риси української ментальності: соціально- філософський контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2021. Випуск 2 (90). С. 52–62.

Бичко І. Ментальна співзвучність української та європейської філософських традицій: "кордоцентричні мотиви". Київські обрії : історико-філософські нариси / ред.: В. Горський, М. Ткачук. Київ: Стилос, 1997. 359 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Укладач, автор передмови і коментаря О. Л. Копиленко. Київ: Т-во "Знання" України, 1991. 240 с.

Костомаров М. Дві руські народності. К.: Українськапрес-група, 2012. 72 с.

Плохій С. Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Київ: Видавництво "Критика", 2015. 429 с.

Штепа П. Українець і москвин. Дрогобич, 2008. 688 с.

Гуцало Є. Ментальність орди, або ж творення "євроазійського простору. Київ: Просвіта, 2015. 58 с.

Дацюк С. Російська ментальність: загадка, вигадка і незмінна субстанція. 2015. URL: https://uainfo.org/blognews/1448375302-rosiyska-mentalnist-zagadka- vigadka-i-nezminna-substantsiya.html (дата звернення: 14.08.2023).

Юрій М. Етногенез та менталітет українського народу. К.: Таксон, 1997. 237 с.

Покоління незалежності: цінності та мотивації. Соціологічна група Рейтинг, 2021. URL: HTTPS://RATINGGROUP.UA/RESEARCH/UKRAINE/POKOLENIE_NEZAVISIMOSTI_CE NNOSTI_I_MOTIVACII.HTML (дата звернення: 14.08.2023).

Міграція та соціально-політичні настрої під час повномасштабної війни Росії проти України – десята хвиля дослідження. Аналітичний звіт Центру економічного відновлення, НДО та Gradus Research, вересень 2022. URL: https://gradus.app/documents/301/Gradus_EU_wave_10_UA.pdf (дата звернення: 14.08.2023).

Дорош С. "Армія. Мова. Віра". Як гасла Порошенка стали гаслами Зеленського. BBC News Ukraine. 2023. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64175314 (дата звернення: 14.08.2023).

Гордійчук О. Етнічні стереотипи: особливості формування та функціонування. Українська полоністика. 2023. Том 21, № 1. С. 73–82. URL: https://doi.org/10.35433/2220-4555.21.2023.phyl-1 (дата звернення: 14.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ