ОЦІНКА ФІЛОСОФІЇ РЕНЕ ДЕКАРТА В РАННІХ ПРАЦЯХ ЕТЬЄНА ЖИЛЬСОНА ТА ЖАКА МАРІТЕНА

Автор(и)

  • А. Шиманович Український державний університет ім. Михайла Драгоманова, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3046-4645

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(94).2023.66-76

Ключові слова:

Августин, Аквінат, картезіанство, раціоналізм, модерн, неотомізм, неосхоластика

Анотація

Застосовувана методологія та систематизовані напрацювання розвідок Рене Декарта заслужено вважаються переламною віхою в історії західної філософії та науки. Водночас неотомістський рух першої половини ХХ ст. став парадигмальним прикладом концепції, що ставила собі за мету подолати хаотизацію філософського дискурсу й нестримне множення вчень, обґрунтовуючи легітимність і непозбувну валідність синтезисв. Томи як вічної універсальної філософії, яка заразом є цілком інклюзивною і містить в собі й досі вповні не реалізовану внутрішню потенцію до плідної взаємодії з новітніми світоглядними системами. Попри очевидну значущість Р. Декарта як засадничого теоретика й фактичного засновника проекту Просвітництва, уся сукупність методів його філософської роботи переважно сприймалася провідними неотомістами як своєрідна точка неповернення, що спричинила подальшу деформацію автентичного філософування на імпліцитно християнській основі. Ба більше, в сучасній культурі унормованої фрагментації й вузької тематичної спрямованості філософських розвідок нерідко відчувається жага повернутися до цілісної візії світу, наново віднайти всеохоплююче розуміння людини – її історичного становлення, телеологічного призначення, онтологічної сутності та її інтенційної спрямованості на пізнання Буття. До того ж дається взнаки брак інтегральних концепцій, що базуються на стабільній метафізичній структурі реальності, але які водночас спрямовані на креативне перетворення соціальних реалій, повсякденного людського життя.

В результаті проведеного дослідження є всі підстави зробити наступний висновок: погляди кожного з двох досліджуваних філософів-неотомістів – Е. Жильсона та Ж. Марітена – дозволяють увиразнити основні пункти їхньої фундаментальної незгоди із проектом Р. Декарта. Три основні аргументи кожного з неотомістів щодо згубності Декартової філософії, які лише частково перегукуються між собою, ґрунтуються на одній фундаментальній претензії, яка є наступною: методологічна спрямованість Декарта на розсічення цілісної реальності задля дослідження окремих партикуляризованих царин, позбавлення їх сув’язей та традиційних взаємних реляцій, унормували фрагментоване мислення, спричинивши доглибне подрібнення усталеного впродовж століть бачення реальності й інтерпретації Буття.

Посилання

Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 488 с.

Fafara R. Etienne Gilson: Formation and Accomplishment. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2018. 38 p.

Gilson É. Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. Paris : J. Vrin, 1930.336 p.

Gilson É. La Liberté chez Descartes et la Théologie. Paris : Félix Alcan, 1913.452 p.

Gilson E. The Philosopher and Theology. New York: Random House, 1962.236 p.

Kerr F. After Aquinas: Versions of Thomism. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.viii + 254 p.

Mancini M. J. "Maritain’s American Illusions". From Twilight to Dawn: The Cultural Vision of Jacques Maritain. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1990.P. 39– 47.

Maritain J. An Essay on Christian Philosophy. New York: Philosophical Library, 1955. xi + 116 p.

Maritain J.The Dream of Descartes: Together with Some Other Essays. Port Washington, NY: Kennikat Press, 1969. 220 p.

Maritain J. Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau. New York: Charles Scribner’s Sons, 1929.234 p.

McCool G. A., SJ. The Neo-Thomists. Milwaukee, WI: Marquette University Press, 2021. 160 p.

McInerny R. The Very Rich Hours of Jacques Maritain: A Spiritual Life. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2003.viii + 235 p.

Menn S. Descartes and Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xvi + 415 p.

Murphy F. A. Art and Intellect in the Philosophy of Étienne Gilson. Columbia, MO: University of Missouri Press, 2004. ix + 363 p.

Wulf M. de. Philosophy and Civilization in the Middle Ages. Princeton: Princeton University Press, 1924. x + 312 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ