АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ СЕМІОТИКИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(93).2023.72-79

Ключові слова:

невербальна семіотика, хамса, система Абджад, харф Аліф, харф вав

Анотація

Метою статті є виявлення аксіологічних особливостей невербальної семіотики мусульманського Сходу в контексті соціальних проблем. У дослідженні використовувався підхід Пірса "пансеміотичного погляду на Всесвіт". Він підкреслив, що будь-яке мислення є символічним, власне, для Ч.С. Пірса Людина – це істота, яка виконує знаки через семіозис. Також були розглянуті основні елементи системи цінностей арабських країн. Однією з характерних рис арабів є екстравертний тип спілкування і рясний невербалізм. Уточнено визначення мнемонічного методу класифікації літер арабського алфавіту Абджад. Описано значення символів мусульманського Сходу: "хамса". Узагальнено філософське значення образів "харф Аліф" та "харф вав". Розглянуто та проаналізовано елементи невербальної поведінки мусульман у соціальній комунікації.

Методологічними засадами дослідження є аксіологічний, філософсько-антропологічний, історико-культурний підходи, філософська рефлексія. Наукова та практична цінність дослідження: підсумовуючи, поява системи Абджад дає право стверджувати, що перші зерна цифровізації суспільства зародилися ще в ранньому середньовіччі. Сучасна тенденція переводити все в цифровий код почалася на мусульманському Сході. Тим самим підтверджується циклічність історичних подій. З розвитком когнітивно-дискурсивного підходу стає все більш очевидним, що структури знань, думок, переконань, уяви, які стоять за реальною мовою реальних homo verbo agens, кажучи цим природним мови, невід'ємно пов'язані з оцінкою і досягають співвідношення свідомого і несвідомого, стійкого і творчого. Зрозуміло, що просування інформації залежить від методу її представлення, який може породити можливий інтенційний світ у сфері "комунікації свідомості" та соціального символічного виробництва й обміну; що вербально-семіотична регуляція людських стосунків у життєвому світі є ціннісною.

Посилання

Ali-zade A. A. {2007). Tasavvuf . Islamic Encyclopedic Dictionary. P. 266-268. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Али-заде._Исламский_энциклопедический_словарь.pdf; (last accessed: 18.12.2022).

Fast, Julius (2014). Body language, Open Road Media.

Kovalinska I.V. (2014). Neverbal'na komuníkatsíya. (Nonverbal communication). Kyiv: Publishing House "Education of Ukraine", 289 p. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4631/1/I_Kovalynska_NC_GI.pdf; (last accessed: 20.12.2022) (In Ukrainian).

Pease, Allan, 1981 Body Language. URL: https://www.academia.edu/22610347/ Allan_Pease_Body_Language (last accessed: 16.12.2022).

Pease Allan., Pease Barbara. 2004, The definitive book of body language, Queensland, Australia: Pease International. URL: https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/331752/mod_resource/content/0/Allan_and_Barbara_Pease_-_Body_Language_The_Definitive_Book.pdf (last accessed: 03.12.2022).

Peirce, C.S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vols. 1–6, Charles Hartshorne and Paul Weiss (eds.), vols. 7–8, Arthur W. Burks (ed.), Harvard University Press, Cambridge, MA, 1931–1935, 1958.Volume 1, Principles of Philosophy, 1932.

Schimmel, Annemarie. 2011, Mystical Dimensions of Islam; repr. with a foreword by Carl Ernst, Chapel Hill, 2011.

Taratukhina Yu. V. 2018, Theory of Intercultural Communication. URL: https://studme.org/147301/literatura/arabskie_strany (last accessed: 20.12.2022).

Wainwright, Gordon (2002). Understand Body Language (Teach Yourself), McGraw-Hill/Contemporary Books; 2nd printing edition. 208 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ