СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(91).2022.105-115

Ключові слова:

справедливість, суспільні інтереси, суспільне благо, ідеальна держава, ідеальне суспільство

Анотація

У статті розкрито атрибутивні ознаки справедливості у площині історико-філософської ретроспективи і методології соціально-філософського аналізу. Метою дослідження є аналіз сутнісних ознак соціальної справедливості та природи виявлення означеного феномена у соціальній реальності. У широкому розумінні справедливість розглядається як базова складова, необхідна для розбудови будь-якої системи соціального управління та функціонування суспільства в цілому. Справедливість постає як особливий порядок взаємодії людської громади, який відповідає гуманістичним та загальнолюдським цінностям і визначається результатом та еквівалентом обміну діяльності та її результатами (Д. Ролз). У площині історико-філософської ретроспективи доповнено розуміння сутнісних ознак справедливості у різні періоди розвитку філософської парадигми. У античній філософії справедливість розглядалася як сутнісна характеристика функціонуванні «ідеальної держави», яка базується на актуалізації таких особистісних чеснот громадян як мужність, мудрість та розсудливість (Платон); як характеристика економічної діяльності людини та її соціального статусу (Аристотель). В утопічній філософії епохи Відродження (Т. Мор, Т. Кампанелла) справедливість інтерпретується у контексті проектів становлення "ідеального суспільства" через справедливий розподіл суспільного добра, демократичні механізми організації влади, турботу громадян про інтереси суспільства, участь жінок у громадському житті та ін. У новоєвропейській філософії відбулося синтетичне поєднання політичних, правових, економічних, комунікативних аспектів справедливості на основі її етичного розуміння (П. Кропоткін).

З’ясовано, що важливе значення у площині соціально-філософського аналізу справедливості має виділення Д. Ролзом двох її ключових критеріїв: на індивідуальному рівні людина має мати рівні права щодо широкого спектру основних свобод, співмірного з подібними свободами для інших; на суспільному рівні справедливість має забезпечуватися через переваги для найменш привілейованих членів суспільства і рівний доступ усіх громадян до робочих місць та державних посад. При цьому порушення засад справедливості може відбуватися умовах суспільно-політичних та економічних криз, дефолтів, військових конфліктів, природних катаклізмів, внаслідок яких виникає дефіцит продуктів і загроза голоду. Факторами, які підважують врівноваженість соціальної системи і руйнують соціальну справедливість належить і егоїстичне прагнення привілейованих класів видавати власні інтереси за суспільні.

Посилання

Kropotkin, P. A. Etika: Izbrannyie trudyi Ethics: Selected Works. Moskva: Politizdat, 1991. 496 s. (in Russian).

Lukach, D. K ontologii obschestvennogo byitiya. Prolegomenyi To the ontology of social being. Moskva: Progress, 1991. 412 s. (in Russian).

Markuze, G. Odnovimirna lyudina One-dimensional man. Kiyiv: Libid, 1996. 250 s. (in Ukrainian).

Rolz, D. Teoriya spravedlivosti Justice theory. Moskva: Izdatelstvo LKI, 2010. 536 s.

Toftul, M. G. Suchasniy slovnik z etiki Modern dictionary of ethics. Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. 416 s. (in Ukrainian).

Habermas, Yu. Komunikativna diya I diskurs – dvi formi povsyakdennoyi komunikatsiyi Communicative action and discourse are two forms of everyday communication. V zb.: Sitnichenko L. Pershodzherela komunikativnoyi fIlosofiyi. Kiyiv: Libid, 1996. S. 84-90. (in Ukrainian).

10 milyarderiv, yaki naybilshe rozbagatili v 2021 rotsi The 10 billionaires who got the richest in 2021. Reyting Forbes. 2021. E-resource. Access mode: https://forbes.ua/richest/10-samykh-razbogatevshikh-milliarderov-2021-goda-24122021-3064 (Last accessed: 13.01.2022). (in Ukrainian).

Platon. Derzhava State. Kiyiv: Osnovi, 2005. 355 s. (in Ukrainian).

Aristotel. Nikomahova etika Nicomachean ethics. Sochineniya v 4 t. T. 4. Moskva: Myisl, 1983. S. 54-293. (in Russian).

Fraser, N. Justice Interrupts. Critical Reflection on the "Postsocialist" Condition. N. Y. – L., 1997. 252 р.

Danilina, M.I. Formuvannya sotsIalnoyi spravedlivosti vId epohi Antichnosti do epohi Vidrodzhennya Formation of social justice from antiquity to the Renaissance. Yuridichniy byuleten. 2020, № 14, S. 23–28. (in Ukrainian).

Mor T. Utopiya Utopia. Kampanella T. Misto Sontsya City of the Sun. Kiyiv: Dnipro, 1988. S. 75-110. (in Ukrainian).

Lloyd, D. Ideya prava Іdea of law. Moskva: Yugona, 2002. 416 s. (in Russian).

Rishennya Konstitutsiynogo Sudu Ukrayini vid 2 listopada 2004 roku № 15-rp/2004. Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of November 2, 2004 № 15-rp / 2004. OfItsiyniy visnik Ukrayini. 2004, № 45, S. 2975. (in Ukrainian).

Kovtun, N.M. Do problemi viznachennya ponyattya "aktivnist" u konteksti sotsIalno-filosofskogo analizu To the problem of defining the concept of «activity» in the context of socio-philosophical analysis. Visnik Lvivskogo universitetu. Seriya filosofsko-politologichni studiyi. 2015, № 6, S. 23–30. (in Ukrainian).

Kovtun, N.M., Shkil L. L., Ventsel N. V. Bezumovnyi bazovyi dokhid yak faktor niveliatsii sotsialnykh ryzykiv v umovakh modernizatsiinykh vyklykiv Industry 4.0. Unconditional basic income as a factor in leveling social risks in the context of modernization challenges of Industry 4.0. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2021, Vypusk № 1 (89). S. 76-87. DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.76-87. (in Ukrainian).

Kovtun, N.M., Ventsel N. V. Novyi serednii klas yak faktor niveliatsii sotsialnoi nevyznachenosti v umovakh modernizatsiinykh vyklykiv Industry 4.0. The new middle class as a factor in leveling social uncertainty in the context of modernization challenges Industry 4.0.. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2020, Vypusk № 1 (87), S. 86-99. DOI.10.35433/PhilosophicalSciences.1(87).2020.86-99. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ