ПРОФЕСІЇ, ЯКІ ЗНИКАЮТЬ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(91).2022.17-29

Ключові слова:

зникаючі професії, соціальна невизначеність, соціальні ризики, випробування людини, повсякденність, автоматизація, роботизація, діджиталізація, Industry 4.0

Анотація

У статті привернуто увагу до соціальних викликів і випробувань людини, що виникли при сучасній діджиталізації виробництва, повсякденного життя, побуту, дозвілля та освіти. Розкрито особливості та чинники процесів зникнення або трансформації професій в індустріальному і постіндустріальному суспільствах. Метою статті є соціально-філософський аналіз професій і професійних напрямів, які мають високий ризик зникнення під впливом автоматизації, роботизації і діджиталізації виробництва.

З’ясовано, що на початку ХХІ століття професійний простір як країн центру, так і периферії світ-системи, характеризується появою онлайн-професій, невпинною роботизацією та діджиталізацією виробництва і сфери послуг. Якщо у минулому столітті людина, отримавши вузьку професійну орієнтацію, могла все життя пропрацювати на одному робочому місці, то в умовах четвертої індустріальної революції людина повинна мати широкий діапазон професійних компетентностей і бути готовою кожні 3-5 років змінювати і робоче місце, і професію.

На основі методу порівняльного аналізу встановлено, що в умовах автоматизації, роботизації і діджиталізації під загрозою зникнення опиняються професії і робочі місця, пов’язані з монотонною, зокрема емпіричною інтелектуальною роботою, яка не потребує творчого мислення (як-от, професії бібліотекаря і архіваріуса, робота державних службовців щодо оформлення різних типів документації, довідок та ін.). Доведено, що іншим важливим сегментом роботизації і автоматизації залишається сфера важкої, ручної або монотонної фізичної праці. Вже у наступні десятиліття керування машинами у цих сегментах виробництва буде мати виключно автоматизований характер. Внаслідок цього під загрозою зникнення опиняються такі професії, як будівельник-каменяр, шахтар, водій таксі, водій комунального транспорту та ін.

Найбільша кількість робочих місць і професій у наступні роки буде втрачена у середньому сегменті професійної активності, де здійснюються стереотипізовані монотонні функції. Водночас у сфері малокваліфікованої, ручної, непрестижної фізичної праці навіть у розвинутих країнах світу означені вакансії поки що не зникнуть. Робота малокваліфікованих працівників, насамперед, трудових мігрантів, обходиться власникам виробництв дешевше, ніж упровадження дорогих автоматизованих і роботизованих систем. Водночас у діджиталізованому суспільстві майбутнього відбудеться зміщення професій у сферу Інтернету, багато з теперішніх професій отримають інше найменування з додаванням формулювання "інтернет", наприклад "інтернет-маркетолог", "інтернет-психолог", "інтернет-лектор" та ін.

Посилання

Ahmet Taşğin & Marcello Mollica. Disappearing Old Christian Professions in the Middle East: The Case of Diyarbakır Pushee-Makers. Middle Eastern Studies, 2015, 51:6, 922-931. DOI: 10.1080/00263206.2015.1044525.

Frey Carl Benedikt, Osborne Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? University of Oxford. September 17, 2013. 72 р. E-resource. Access mode: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf (Last accessed: 21.01.2022).

Jaimovich Nir, Siu Henry E. Job Polarization and Jobless Recoveries. The Review of Economics and Statistics, 2020, 102 (1), 129-147. https://doi.org/10.1162/rest_a_00875. E-resource. Access mode: https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/102/1/129/58559/Job-Polarization-and-Jobless-Recoveries?redirectedFrom=fulltext (Last accessed: 26.12.2021).

Cortes, Guido Matias; Jaimovich, Nir; Siu, Henry E. Disappearing routine jobs: Who, how, and why? Economics, 2017, Volume 91, 69-87. E-resource. Access mode: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393217300958 (Last accessed: 04.12.2021).

Fleming Peter. Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job. Organization Studies, 2019, Vol. 40(1), 23-37. DOI: 10.1177/0170840618765568 E-resource. Access mode: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0170840618765568 (Last accessed: 12.02.2022).

Klasyfikator profesii DK 003:2010. Klasyfikator profesii iz zminamy vid 25.10.2021 Classifier of professions DK 003: 2010. Classifier of professions with changes from 25.10.2021. E-resource. Access mode: https://www.buhoblik.org.ua/rizni/classificator/dodatok-b.html (Last accessed: 04.01.2022) (in Ukrainian).

American Dictionary of the English Language (2 volumes; New York: S. Converse). E-resource. Access mode: https://1828.mshaffer.com/d/search/word,computer (Last accessed: 22.02.2022).

Tippins Karl. Automation: 5 jobs that will never disappear, and 5 that will be gone by 2030. January 13, 2022. E-resource. Access mode: https://contractbook.com/blog/automation-5-jobs-that-will-never-disappear-and-5-that-will-be-gone-by-2030 (Last accessed: 15.02.2022).

Ablitsova Anna. Za bortom: yaki profesii znyknut v maibutnomu i chomu. Chastyna I. Za materialamy lektsii Alberta Feldmana «Sotsiolohiia maibutnoho: rol liudyny v epokhu robotiv». 25 lypnia 2017. Overboard: what professions will disappear in the future and why. Part I. Based on Albert Feldman's lecture "Sociology of the Future: The Role of Man in the Age of Robots". July 25, 2017. E-resource. Access mode: https://kfund-media.com/za-bortom-yaki-profesiyi-znyknut-v-majbutnomu-i-chomu/ (Last accessed: 06.02.2022) (in Ukrainian).

Cortes, Guido Matias; Jaimovich, Nir; Nekarda, Christopher J; Siu, Henry E . The dynamics of disappearing routine jobs: a flows approach. Labour Economics, 2020, 65(101823) E-resource. Access mode: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101823 (Last accessed: 06.02.2022).

Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation. McKinsey global institute. December 2017. E-resource. Access mode: https://www.mckinsey.com/~/media/BAB489A30B724BECB5DEDC41E9BB9FAC.ashx (Last accessed: 16.11.2021).

Stepankovska Yana. Zminiuisia abo pomry. Do 2030 roku znykne pivsotni profesii. 3 veresnia 2018. Change or die. Fifty professions will disappear by 2030. September 3, 2018. E-resource. Access mode: https://glavcom.ua/publications/zminyuysya-abo-pomri-do-2030-roku-znikne-pivsotni-profesiy-natomist-zyavlyatsya-186-novih-520807.html (Last accessed: 07.02.2022) (in Ukrainian).

Profesii maibutnoho dlia Ukrainy: nauk.-prakt. Rozrobka Professions of the future for Ukraine: scientific-practical development / L. M. Kapchenko, N. V. Savchenko, L. Y. Litvinchuk, O. V. Hramma. Kiyv: IPK DSZU, 2017. 47 s. (in Ukrainian).

Bellucci, Stefano; Otenyo, Eric E. Digitisation and the Disappearing Job Theory: A Role for the ILO in Africa. International Development Policy, 2019, 203-222. E-resource. Access mode: https://doi.org/10.1163/9789004399013_011 (Last accessed: 05.01.2022).

Olena Polishchuk, Nataliia Kovtun, Iryna Vitiuk, Roman Sapeńko and Bogdan Trocha. The principle of “incomplete comprehension of object” in the context of the discourse of uncertainties in a digital society. SHS Web of Conferences 104, 02007 (2021). DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110402007

20 Jobs That Could Disappear Forever Even before the pandemic, these occupations were expected to see big declines in hiring by Kenneth Terrell. WORK & JOBS, August 20, 2020. E-resource. Access mode: https://www.aarp.org/work/job-search/info-2020/jobs-disappearing-forever.html (Last accessed: 15.11.2021).

U robochykh spetsialnostei nema maibutnoho? Do working specialties have no future? In robochykh spetsialnostei there is no maibutnoho?. E-resource. Access mode: https://zhitomir.grc.ua/article/14228 (Last accessed: 13.02.2022) (in Ukrainian).

Top 7 Professions That Will Disappear Due to the Technology Development. September 1, 2021. E-resource. Access mode: https://www.citybiz.co/article/133599/top-7-professions-that-will-disappear-due-to-the-technology-development/ (Last accessed: 17.02.2022).

Japanese AI Writes Novel, Passes First Round for Literary Prize. E-resource. Access mode: https://www.digitaltrends.com › cool-tech › japanese-ai (Last accessed: 23.01.2022).

Kovtun N. M., Ventsel N. V. Novyi serednii klas yak faktor niveliatsii sotsialnoi nevyznachenosti v umovakh modernizatsiinykh vyklykiv Industry 4.0. The new middle class as a factor in leveling social uncertainty in the context of modernization challenges Industry 4.0.. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2020, Vypusk № 1 (87), S. 86-99. DOI.10.35433/PhilosophicalSciences.1(87).2020.86-99. (in Ukrainian).

Kovtun N. M., Shkil L. L., Ventsel N. V. Bezumovnyi bazovyi dokhid yak faktor niveliatsii sotsialnykh ryzykiv v umovakh modernizatsiinykh vyklykiv Industry 4.0. Unconditional basic income as a factor in leveling social risks in the context of modernization challenges of Industry 4.0. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2021, Vypusk № 1 (89). S. 76- 87. DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.76-87. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ