ТЕОРЕТИЧНИЙ ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

  • О. Кучерук Фаховий коледж морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5594-9307

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.128-137

Ключові слова:

символічне виробництво та обмін, цінність, соціальна реальність, трансформація, злагода

Анотація

У статті аналізується зарубіжний та вітчизняний теоретико-методологічний досвід осмислення цінностей в соціально-філософському дискурсі. Об’єктом дослідження є проблема цінностей у соціально-філософському вимірі. Предметом дослідження постає розгляд розвитку та трансформації цінностей і ціннісного компоненту світовідчуття в теоретичній традиції зарубіжних мислителів та авангардних розвідках вітчизняних науковців. У соціально-філософський ретроспективі осмислення цінностей доповнюється розглядом понять: "планування реальності" (автор?), "абсолютна повнота буття" (автор?) тощо з урахуванням напрацювань аксіологічних розвідок. В сучасному інформаційному просторі поняття цінність розглядається як одиниця виміру "екзистенційної дійсності". Цінність розглядається як фундаментальна світоглядна підвалина людського буття, в тому числі в умовах сучасних техногенних, екологічних, міграційних тощо викликів.

Також досліджуються шляхи формування ціннісного компоненту світовідчуття в сучасному вітчизняному соціальному просторі, з метою подальшого пошуку механізмів формування нової ціннісної основи соціальної злагоди та компромісу. Здійснено звернення до розгляду стану пострадянської соціальної дійсності в умовах дії радикальних соціально-культурних трансформаційних сценаріїв, коли значна кількість сучасників переживала певний культурний шок. Звернуто увагу на об’єктивні соціально-історичні труднощі, котрі стають на заваді формуванню нової вітчизняної ціннісної моделі поведінки індивіда в умовах соціальної трансформації. Ми указуємо, що сучасні соціальні умови буття потребують розробки, популяризації адекватної системи цінностей в символічному виробництві та обміні для досягнення стану соціальної рівноваги та гармонії.

Стаття є спробою осмислити цінності, ціннісні орієнтири, взірці поведінки на міждисциплінарному рівні з урахуванням всіх тих трансформаційних тенденцій та зрушень, що мають місце в сучасному глобалізованому світі та у вітчизняний соціально-політичній та соціально-культурній реальності.

Посилання

Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. Москва: Юрист, 1995. 687 с.

Волков О. Г. Людина в світі абсолютних і відносних цінностей або нігілізму і цинізму, Філософські обрії, 2018, 39, 90-103.

Каган М. С. Философская теория ценностей. Санкт – Петербург: ТОО ТК "Петрополис", 1997. 205 с.

Лосев А. Ф. Дерзание духа. Москва: Политиздат, 1988. 366 с.

Лосский Н. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Paris: Ymka press, 1933. 135 с.

Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей [пер. с нем. Е. Герцык и др.]. Москва: Культурная Революция, 2005. 880 с.

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / Авт. колектив: М. І. Михальченко та ін. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 336 с.

Філософія цінностей: історія і сучасність. Дніпро: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2017. 177 с.

Hoian I. M. Axiological Aspects of Moral and Legal Decision-Making. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 2019, 66–77. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187572

Hoian І. M., & Budz V. P.. Antropological and Axiological Dimensions of Social Expectations and their Influence on Society’s Self-Organization. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 18, 2020, 76–86. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i18.221379

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-03

Номер

Розділ

Social Philosophy