СВІТОГЛЯДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.88-101

Ключові слова:

глобальна екологічна криза, демократизація, експансіонізм, світоглядна компетентність, соціальна відповідальність, сталий розвиток суспільства, символічне виробництво та обмін, техногенна цивілізація

Анотація

У статті здійснено аналіз статистичних даних, що засвідчують критичний стан навколишнього середовища у результаті нестримного експансіонізму техногенної цивілізації та обґрунтовується необхідність сталого розвитку суспільства. Актуалізовано світоглядну компетентність особистості, яка має бути адекватною принципам, цілям і завданням сталого розвитку сучасного соціуму. Доведено, що у світогляді сучасних людей домінують цінності, які суперечать сталому розвитку. Масовій суспільній свідомості все ще не вистачає загостреного сприйняття кризового стану як природного, так і соціального середовища проживання людини. Пояснено, що без належної світоглядної компетентності сила знань у їх матеріалізації може набувати деструктивного спрямування й мати руйнівні наслідки. Обґрунтовано необхідність розмежування понять теоретичного і практичного світоглядів та визначено зміст поняття світоглядної компетентності. Стверджується, що причиною світоглядної некомпетентності є свавілля як результат розбалансування свободи і відповідальності. Надзвичайні загрози для сталого розвитку сучасного суспільства несе неврівноважена відповідальністю свобода владних суб’єктів, особливо в суспільствах з авторитарним управлінням. Тому демократизацію й утвердження верховенства права слід розглядати як безальтернативний шлях забезпечення сталого розвитку суспільства. Актуалізовано необхідність запровадження економічно-правових механізмів регулювання суспільних відносин, діяльності та природокористування, які б робили невигідним будь-яке порушення принципів сталого розвитку. Акцентовано, що для забезпечення сталого розвитку людство й соціум мають світоглядно переорієнтуватися у своєму ставленні до природи, відмовившись від парадигми панування "Людина над природою" і перейти у своїй життєдіяльності до парадигми співіснування "людина в Природі". Запропоновано розглядати світоглядну компетентність як самостійне поняття, що позначає здатність людини бути адекватною за світоглядом не лише у професійній діяльності, а й у житті загалом. Висловлено застереження щодо культивування ідеї космічного кочівництва як можливості втечі мешканців нашої планети від зруйнованого ними земного буття.

Посилання

"Стан планети", звернення Генерального секретаря ООН. Виступ Антоніу Гутерреша в Колумбійському університеті (Нью-Йорк). (02 грудня 2020). https://ukraine.un.org/uk/103987-ctan-planeti-zvernennya-generalnogo-sekretarya-oon (дата звернення 03.04.2021)

Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності [пер. з англ. Олександр Дем’янчук. 4-те вид.]. Київ: Наш формат. 2019. 440 с.

Аудит економіки України 2030. Кабінет міністрів України. 2020. № 4. https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf (дата звернення 03.04.2021)

Аудит економіки України 2030. Кабінет міністрів України. 2020. № 5. https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf (дата звернення 03.04.2021)

Аудит економіки України 2030. Кабінет міністрів України. 2020. № 11. https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf (дата звернення 03.04.2021)

Десять принципів Глобального договору ООН. (н.д.). https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon (дата звернення 03.04.2021)

Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития "Наше будущее". (н.д.). https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро. (3-14 июня 1992 года). https://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29 (дата звернення 03.04.2021)

Єлагін Ю. В. Механізми забезпечення сталого розвитку: проблеми та задачі. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник наукових праць, 2012. № 41. С. 258 – 260.

Калита П. Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми. ICC-Ukraine. (08.01.2021). http://iccua.org/sistemnij-menedzhment-dlya-stalogo-rozvitku-modeli-ta-problemi/# (дата звернення 03.04.2021).

Кириченко М.О. Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Актуальні проблеми філософії та соціології: 2017. № 18. С. 55 – 58. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11564

Кузнецов, П. Коротко о главном. Афоризмы Френка Ллойда Райта. Berlogos. (23.11. 2016). http://www.berlogos.ru/article/korotko-o-glavnom-aforizmy-frenka-llojda-rajta/ (дата звернення 03.04.2021).

Кутишенко, О. Дослідження: як олігархи впливають на економіку України. (27 березня 2017). LB.ua. https://lb.ua/economics/2017/03/27/362142_doslidzhennya_yak_oligarhi_vplivayut.html

Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 106 – 116. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_14

Людство вже вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік. https://p.dw.com/p/3MsFE (дата звернення 03.04.2021).

Міщенко В. Соціальна відповідальність як складник правової моделі сталого розвитку України. Знання європейського права, 2021. № 4. С. 67 – 70. https://doi.org/10.32837/chern.v0i4.130

Надолішній П. І. Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: світоглядний і політико-правовий аспекти. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. № 8. С. 142 – 171. http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2011_8_12

ООН називає зміну клімату найбільшою загрозою для природи й людства у 21 столітті. (н. д.). https://wwf.ua/our_work/climate_change/climate/why_climate_is_changing/ (дата звернення 03.04.2021).

Паризька угода. 2016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text (дата звернення 03.04.2021).

Площадью с Францию: сколько тропического леса потеряла планета (11 марта 2021). Вокруг света. Главная. Экология. https://vokrugsveta.ua/ecology/ploshhadyu-s-frantsiyu-skolko-tropicheskogo-lesa-poteryala-planeta-11-03-2021 (дата звернення 03.04.2021).

Резолюція «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». (н. д.). http://greenworld.in.ua/index.php?id=1549045379

Рябченко В. Світоглядна компетентність як визначальний чинник успішної імплементації парадигми лідерства в управління вищою освітою. В Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: колективна монографія. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. С. 31 – 65.

Супрун Н. А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євро інтеграційного процесу. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 118 –131. http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_4_10

Цанько О. Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики. Ефективність державного управління, 2017. № 4. С. 189 –196. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_4_22

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-03

Номер

Розділ

Social Philosophy