БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД ЯК ФАКТОР НІВЕЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ INDUSTRY 4.0

Автор(и)

  • Н. Ковтун Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5529-8655
  • Л. Шкіль Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2410-1159
  • Н. Венцель КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЖОР, Житомир, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4477-2179

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.76-87

Ключові слова:

безумовний базовий дохід, соціальна справедливість, соціальні ризики, модернізаційні проекти, постіндустріальне суспільство, Industry 4.0

Анотація

У статті розкрито вплив технологій четвертої індустріальної революції (роботизації, автоматизації, діджиталізації виробництва) на процеси соціального й матеріального розшарування в умовах постіндустріального суспільства, поляризацію у доходах між різними верствами населення у залежності від доступності для них інноваційних технологій, загрозу зростання масового безробіття як в країнах центру світ-системи, так і в країнах її периферії. Доведено ефективність використання механізмів безумовного базового доходу як чинника упередження і подолання технологічного безробіття, вирішення проблеми працюючих бідних, сповільнення прискореної поляризації у доходах між різними соціальними верствами, активізації купівельної спроможності громадян, подолання кризи пенсійних систем більшості країн світу, скорочення бюрократичного апарату в системі соціального захисту та ін.

Особлива увага у дослідженні сконцентрована на аналізі практик впровадження безумовного базового доходу в таких країнах, як США, Норвегія, ОАЕ, де безумовний базовий дохід формувався з ренти за використання природних ресурсів. З’ясовано, що впровадження в цих країнах безумовного базового доходу стало ефективним механізмом справедливого перерозподілу матеріальних багатств і способом досягнення принципів соціальної справедливості. Поряд з цим у країнах, які розвиваються (Індія, Уганда, Намібія), введення механізмів безумовного базового доходу призвело до зростання рівня фінансової стабільності і фінансової безпеки серед його отримувачів та зумовило покращення якості боргових зобов’язань серед бідних верств населення.

Встановлено, що введення механізмів безумовного базового доходу містить і ряд серйозних соціальних ризиків: зростання соціальної апатії, загальне зниження трудової активності, знецінення праці людини як такої. Водночас аргументовано, що введення безумовного базового доходу розвинутими країнами і обмеженість ресурсів на такі практики в країнах, які розвиваються, може ще більше поглибити вже існуючі диспропорції у їх соціально-економічному розвитку та зумовити стихійне зростання міграційних потоків з менш розвинутих країн у країни центру світ-системи.

На основі аналізу диспропорцій у соціальному розвитку сучасної української держави з’ясовано, що в Україні вже склалися умови для впровадження механізмів безумовного базового доходу: значна кількість пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями, порівняно з працюючими; реальна відсутність середнього класу і належність левової частки населення держави до категорії бідних; концентрація суспільного багатства в руках незначної кількості олігархічних сімей і, як наслідок, величезний запит в українському суспільстві на дотримання принципів соціальної справедливості.

Посилання

Гаєк Ф. Шлях до кріпацтва. 1945. 25 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cost.ua/content/uploads/sites/2/2019/12/hayek_road_ukr.pdf (Дата звернення 29.01.2021).

Drucker Peter F. The New Society of Organizations // Harvard Business Review. (September–October 1992). E-resource. Access mode: https://hbr.org/1992/09/the-new-society-of-organizations (Last accessed: 24.01.2021).

Coote A. There are fairer ways to spread rosperity than universal basic income / Anna Coote // New Economics Foundation. 2018. E-resource. Access mode: https://neweconomics.org/2018/02/better-fairer-ways-spreading-prosperity-ubi (Last accessed: 11.03.2021).

Kangas O. The basic income experiment 2017–2018 in Finland / Olli Kangas, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen // Ministry of Social Affairs and Health. 2019. E-resource. Access mode: https://cutt.ly/VbYhn0u (Last accessed: 17.03.2021).

Другопольський О. В., Другопольська Т. І. Концепція безумовного базового доходу як альтернатива бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик // Економіка: реалії часу. 2017. № 2 (30). С. 32–46.

Goldsmith Scott. The Alaska Permanent Fund Dividend: A Case Study in Implementation of a Basic Income Guarantee // 13th Basic Income Earth Network Congress, Sao Paolo, Brazil. July 2010. Р. 1–25. E-resource. Access mode: https://iseralaska.org/static/legacy_publication_links/bien_xiii_ak_pfd_lessons.pdf (Last accessed: 22.01.2021).

Standing G. Basic Income as Common Dividends: Piloting a Transformative Policy / Guy Standing. London: Progressive Economy Forum, 2019. 81 с. E-resource. Access mode: https://www.progressiveeconomyforum.com/wp-content/uploads/2019/05/PEF_Piloting_Basic_Income_Guy_Standing.pdf (Last accessed: 18.02.2021).

The 2016-2017 Economic Survey Report // The Ministry of Finance, Government of India. – 2018. – E-resource. Access mode: https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-2018/survey.asp. (Last accessed: 20.01.2021).

Standing G. Basic Income A Transformative Policy for India / Sarath Davala, Renana Jhabvala, Guy Standing, Soumya Kapoor Mehta. London: Bloomsbury Academic, 2015. 248 p.

Many in Silicon Valley support Universal Basic Income. Now the California Democratic Party does, too. E-resource. Access mode: https://www.vox.com/2018/3/8/17081618/tech-solution-economic-inequality-universal-basic-income-part-democratic-party-platform-california (Last accessed: 27.03.2021).

Ковтун Н. М., Венцель Н. В. Новий середній клас як фактор нівеляції соціальної невизначеності в умовах модернізаційних викликів Industry 4.0. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2020. Випуск № 1 (87). С. 86–99. DOI.10.35433/Philosophical Sciences.1(87).2020.86-99.

Рівень безробіття в Україні. Архів (2018-2020 рок) // Міністерство фінансів України. 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (Дата звернення: 06.05.2021).

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку. Архів (2018-2020 роки) // Пенсійний фонд України. 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cutt.ly/ebTYoCa (Дата звернення: 12.05.2021).

Інформація про надані субсидії // Державна служба статистики України. 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/11/158.pdf (Дата звернення: 20.04.2021).

Інформація про надані субсидії // Міністерство соціальної політики України. 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/news/18429.html (Дата звернення 14.05.2021).

Ставицький А. В. Застосування концепції безумовного доходу в економіці України // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Економіка. 2016. 1(178). С. 29–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-03

Номер

Розділ

Social Philosophy