СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ (ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19 В УКРАЇНІ)

Автор(и)

  • М. Рогожа Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.1(89).2021.35-45

Ключові слова:

CОVID-19, суспільні виклики, інкультурація, соціалізація, соціальна справедливість, професійне спілкування, самодисципліна, , символічне виробництво та обмін

Анотація

Здійснено аналіз зумовлених пандемією та новими соціальними викликами соціально-ціннісних та морально-етичних проблем, зокрема професійного спілкування і дистанційного навчання в університеті під час пандемії COVID-19 і карантину.

Технічні фактори (відсутність безперебійного Інтернет сполучення, комфортного місця для навчання, утрудненість доступу до індивідуальних якісних гаджетів тощо) є свідченням соціальної нерівності та соціальної несправедливості, загострених в умовах карантину та зумовлених рівнем доходів людей та місцем локації (в мешканців великих міст практично відсутня проблема доступу до Інтернету, на відміну від мешканців невеликих міст та проживаючих у сільській місцевості).

Звернуто увагу, що дистанційне навчання редукує особистісний компонент взаємодії викладача зі студентами, сприяючи багатьом негативним моментам у спілкуванні та навчальній діяльності при взаємодії "викладач-студент". У статті визначено, що дистанційна освіта зменшує традиційний для університету особистий компонент спілкування викладача зі студентом як неминучий елемент морального виховання при інкультурації та соціалізації особистості. Чорний екран із вимкненою камерою і мікрофоном сприймається студентом як прояв академічної свободи і незалежності від "електронного синоптикуму" (З. Бауман), але він також звільняє його від відповідальності за інтелектуальну діяльність в аудиторії та не розвиває креативність і належні професійні якості у спілкуванні з викладачем та іншими студентами. Відсутність самодисципліни студента та його / її нездатність організувати особистий навчальний процес за допомогою самопримусу призводять до збільшення розриву між найкращими та найгіршими учнями Нестача самодисципліни здобувача вищої освіти веде до збільшення розриву між сильними і слабкими студентами, коли мова йде про їхні вольові якості, відповідальність та звернення уваги на феномен обов’язку в соціальному бутті, що не сприяє належній соціалізації та інкультурації молоді та ін. Проте указані проблеми стають на заваді отриманню якісної освіти, що становить значний суспільний ризик для українського суспільства.

Посилання

COVID 19. Education Response. Preparing the reopening of schools. Resource Paper. 5 May 2020. – UNESCO, 2020. 29 p. Mode of assess: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373401?web=1 (Last accessed: 21.03.2021)

Курбатов С. В., Рогожа М. М. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти) (Частина ІІ). Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. 2020. № 1 (26) / Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 113 – 130.

Совсун І. Про дистанційну освіту у вишах. ZN.UA. 15 квітня 2020. Режим доступу: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/obirayuchi-distanciyne-navchannya-mi-ne-povinni-obirati-mizh-dostupnistyu-i-yakistyu-344794_.html (дата звернення: 21.03.2021)

Когут І., Назаренко Ю., Сирбу О. Коронавірус та освіта: аналіз проблем і наслідків пандемії. Аналітичний центр CEDOS CEDOS. 26 листопада 2020. Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/koronavirus-ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii (дата звернення: 21.03.2021)

Новини вищої освіти [Назва з екрану]. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/284339708674108 (дата звернення: 21.03.2021)

Апресян Р. Г. Концепция социально-эмоционального обучения и задачи морального воспитания. Вопросы психологии. 2019. №1. С. 29–39.

Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы. Собрание сочинений в 11 т. Т. 2. Москва, Ленинград: Изд-во АПН, 1948. С. 15–41.

Етичний кодекс університетської спільноти. Ухвалений на Конференції трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 2 від 27.12.2017 року. Київ: КНУ, 2018. 12 с.

Бауман З. Текучая современность; пер. с англ. под ред. Б. В. Асочакова. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 240 с.

Elias, N. The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations; ed. by T. Dunning, J. Goudsblom, St. Mennell. Blackwell Publishing, 2000. 567 p.

Passiani E. Durkheim and Norbert Elias. Norbert Elias and Social Theory. Ed. By Fr. DéT.S. Landini. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 109–125.

Ролз Дж. Теория справедливости; [пер. с англ. В. В. Целищева]. Изд. 2-е. Москва: Издательство ЛКИ, 2010. 536 с.

Costa, M.V. The Indeterminacy of Rawls’s Principles for Gender Justice. John Rawls. Debating the Major Questions. Ed. By J. Mandle, S. Roberts-Cadyeds. Oxford University Press, 2020. P. 237–248.

К обществам знания: Всемирный Доклад ЮНЕСКО. Париж: ЮНЕСКО, 2005. 239 с.

Kymlicka, W. Contemporary Political Philosophy. An Introduction. 2nd edition. Oxford University Press, 2002. 497 p.

Lowry, Ch. Sen’s Capability Critique. John Rawls. Debating the Major Questions. Ed. By J. Mandle, S. Roberts-Cadyeds. Oxford University Press, 2020. P. 170–182.

Арендт Г. Становище людини; пер. з англ. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 1999. 254 с.

Зиммель Г. Социальная дифференциация: Социологические и психологические исследования; [пер. с нем.; Н. Н. Вокач, И. А. Ильин]. Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни; [отв. ред. Л. Т. Мильская; сост. С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. Москва: Юрист, 1996. С. 301–465.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-03

Номер

Розділ

Philosophy of Culture