ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЦИФРОВОГО ПОКОЛІННЯ: ПОСТМОДЕРНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • О. В. Сарнавська Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8111-2033
  • Т. В. Яковишина Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9507-3621
  • Т. А. Шадюк Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2376-0112

DOI:

https://doi.org/10.35433/PhilosophicalSciences.2(88).2020.135-145

Ключові слова:

особистість, життєвий світ, ідентичність, цифрове покоління, цифрова культура, віртуалізація, комунікація, постмодерн.

Анотація

У статті досліджуються особливості формування особистості, її ідентичності та самоідентичності в умовах нового культурного простору; аналізуються досягнення, виклики цифрової культури, її переваги та ризики у формуванні життєвого світу молодого покоління; переосмислюється філософська спадщина постмодерного дискурсу, зокрема, його французька школа. Предметом дослідження є філософське осмислення ідентичностей особистості цифрового покоління у постмодерному дискурсі. У статті розрізняються поняття віртуальної й реальної ідентичностей, що сукупно виявляють себе у життєвому світі особистості. Теоретична платформа дослідження ґрунтується на культурологічних та антропологічних аспектах впливу інформаційно-комп’ютерних технологій на формування особистості, усвідомлення й ствердження людиною себе в сучасному світі. У роботі використана методологія М. Серра. Підґрунтя наукової розвідки доповнили праці дослідників соціального конструктивізму Дж. Міда, Ч. Кулі, І. Гофмана, Т. Лукмана, К. Гергена та ін., які акцентують увагу на формуванні різноманітних "Я- образів" в мережевому просторі. Науковою новизною запропонованої статті є аналіз філософського та педагогічного доробку французького філософа М. Серра. Аргументовано наявність у науковій спадщині відомого сучасника вчення про особливі характеристики сучасної молодої людини, яку автор називає "дівчинка-хлопчик-з-пальчик" на тлі формування простору цифрової культури. Окрім того, вивчення теоретичних констант М. Серра дало можливість окреслити ознаки третьої інформаційної революції, узагальнити та актуалізувати філософську рефлексію щодо самоідентифікації особистості в її життєвому світі, що є фактично світом цифрової культури з притаманними їй інформаційно-комунікаційними технологіями. На основі аналізу доробку сучасного філософа М. Серра був виявлений та осмислений зв'язок між стрімкими досягненнями інформаційної революції та культурою цифрового покоління. Акцентується увага авторів на особливостях конструювання ідентичності особистості в сучасному віртуальному комунікативному просторі та усвідомлення впливу віртуальної ідентичності на реальну особистість в умовах інформаційного суспільства. Встановлено, що віртуальна ідентичність може мати множинний характер та виражена переважно через самопрезентацію, водночас є важливим компонентом автентичності як самобутності сучасної особистості.

Біографії авторів

О. В. Сарнавська, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ, Україна

Кандидат філософських наук, доцент

Т. В. Яковишина, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Т. А. Шадюк, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ, Україна

Кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Маньковская Н. "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма). Москва, 1995. 220 с.

Мишель Серр: современные технологии. Перевод Романа Шевчука. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://batenka.ru/aesthetics/reading /serres/ (дата обращения: 15.09.2020).

Петрова Е. Наброски к когнитивному портрету человека цифровой эпохи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nabr oski-k-kognitivnomu-portretucheloveka- tsifrovoy-epohi/viewer (дата обращения: 15.09.2020).

Серр М. Девочка с пальчик. Пер. А. Соколинской. Москва: Ad Marginem Press, 2016. 72 с.

Серр М. О поколении "мутантов". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://flyuni. org/stati/mishel-serr-o-pokoleniimutantov/ (дата обращения: 15.09.2020).

Серр М. Только красота нас спасет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/vestnik /2009/26/mishel-serr-tolko-krasotanas- spaset.html (дата обращения: 15.09.2020).

Michele Serres, Biogea, trans. Randolph Burks, Univocal Publishing, Minneapolis, 2012. 200 p.

Michele Serres, Variations on the Body, trans. Randolph Burks, University of Minnesota Press, Univocal Publishing, 2011. 152 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Social Philosophy